استعلام خسارت بیمه درمان

جهت آگاهی از روند پرونده خسارت درمان خود ، وارد لینک زیر شوید.
درصورتیکه حواله صادر شده باشد می توانید آن را پس از وارد کردن کد ملی و تاریخ مورد نظر مشاهده کنید.

استعلام خسارت بیمه درمان