بخشودگی جریمه بند (ب)ماده۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خودروهای کارگاهی فاقد بیمه نامه شخص ثالث

بخشودگی جریمه بند (ب)ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث Read more

بخشودگی جرائم بیمه دارندگان موتور سیکلت و ماشین آلات کشاورزی

بخشودگی جرائم بیمه دارندگان موتور سیکلت و ماشین آلات کشاورزی

جریمه بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای موتور سیکلت ها و ماشین آلات سنگین کشاورزی فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد. Read more

ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد

رئیس کل بیمه مرکزی:

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه و هیات وزیران چارچوب تخفیفات بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از رانندگان قانونمدار و برقراری عدالت، ضوابط تخفیفات حق بیمه شخص ثالث تغییر کرد. Read more