بیمه اتومبیل

گروه بیمه اتومبیل سامان جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل بیمه شده، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد.
بيمه اتومبيل عمومي‌ترين نوع بيمه است زيرا كه در آن مي‌توان هر سه نوع كلي رشته‌هاي بيمه را ديد: بيمه اموال (بدنه)؛ بيمه مسؤوليت (شخص ثالث).

 

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه شخص ثالث