بیمه طرح خانه امن سامان

بیمه نامه طرح خانه امن سامان

بیمه خانه امن سامان یک برنامه ریزی جامع برای امنیت جانی و مالی شماست این بیمه نامه بخش زیادی از خطراتی که خانه ،اثاثیه خانه و خانواده شما را تهدید میکند ،تا سرمایه معین تحت پوشش قرار می دهد. با این برنامه دیگر نگران حوادث و پیامدهای ناگوار نباشید.

 

انواع بیمه نامه طرح خانه امن سامان:

بیمه نامه خانه امن سامان طرح ۱
بیمه نامه خانه امن سامان طرح ۲

افزايش سرمايه در طرح خانه امن سامان

    بيمه گذار مجاز به افزايش سرمايه بيمه نامه تا پنج برابر است . لازم به ذکر است که حق بيمه کل بيمه نامه نيز به همان نسبت افزايش می يابد .

خطرات اضافی

     ساختمان ، تاسيسات و اثاثيه را می توان علاوه بر خطرهای مندرج در طرح 1 و 2 خانه امن  در مقابل خطرات زير با پرداخت حق بيمه اضافی بيمه نمود:

– زلزله و آتشفشان

– ترکيدن لوله آب

– طوفان و تندباد

– سقوط هواپيما

– ضايعات ناشی از ذوب برف و آب باران