بیمه نامه خانه امن سامان طرح ۱

توضیحات بیمه نامه خانه امن سامان طرح 1  و خطرات تحت پوشش آن به شرح ذیل می باشد :

ساختمان و تاسيسات با سرمايه اولیه 300.000.000 ريال  در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل

اثاثيه با سرمايه: 100.000.000 ريال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل

اثاثيه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پيشنهاد تا مبلغ: 100.000.000 ريال

خسارت وارد به امول  اشخاص ثالث در نتيجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ: 200.000.000 ريال

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بيمه:

برای يک نفر حداکثر تا مبلغ: 100.000.000 ريال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 400.000.000 ريال

هزينه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بيمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

برای يک نفر حداکثر تا مبلغ: 10.000.000 ريال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 40.000.000 ريال

حداکثر هزينه اجاره و اسکان موقت بيمه گذار و اعضاء خانواده در محلی ديگر در صورتي که محل مورد بيمه به علت وقوع خطرات حريق ، صاعقه ، انفجار و سيل قابل سکونت نباشد : 60.000.000 ريال