خدمات رسانی بین المللی بیمه مسافرتی

به منظور ارائه خدمات کمک رسانی بیمه  مسافرتی سامان در کلیه نقاط دنیا، شرکت بیمه سامان در سال 2011 با شرکت Mideast Assistance  International S.A.L در امور کمک رسانی، قرارداد کمک رسانی منعقد نمود.

مهمترین خدمات این شرکت ارائه بیمه  مسافرتی و خدمات درمانی و کمک رسانی در کلیه نقاط جهان است. این شرکت بر پایه توسعه خدمات خود و افزایش ارتباط با دارندگان بیمه  مسافرتی  , خدمات کمک رسانی خود را در بیش از 50000 مرکز تخصصی 24 ساعته، در کلیه نقاط جهان مستقر نموده است.

ایمیل کارشناسان کمک رسان : saman@mideast-assistance.com

مرکز تماس در کشور ایران

98-21-89302302+

مرکز تماس در کشور لبنان

548356- 4- 961+