سوالات متداول

1. اگر در اثر نشت آب به داخل انبار به اجناس خسارت وارد شود ، آیا بیمه آتش سوزی خسارت آن را پرداخت میکند و یا بیمه دیگری به آن تعلق می گیرد؟

در صورتيکه نشت آب بر اثر ترکيدن لوله های آب محل مورد بيمه بوده و بيمه نامه نيز دارای اين پوشش باشد ، خسارت قابل پرداخت می باشد .

 

2. آیا اجناس قابل اشتعال مشمول اضافه نرخ میشوند؟

در بيمه نامه آتش سوزی نرخ حق بيمه با توجه به نوع فعاليت شغلی و تراکم ريسک منطقه محل مورد بيمه تعيين می شود . لذا برای کالاها يا فعاليت ها با ريسک بالاتر نرخ بيشتری نيز اعمال می گردد .

 

3. آیا انبار های قدیمی که از نظر موارد ایمنی کامل نیستند، بیمه میشوند؟

اگر از محل مورد بيمه بازديد بعمل آيد و توصيه های ايمنی مورد نظر بيمه گر در محل مورد بيمه انجام شود ، بيمه نامه صادر می گردد . در غير اينصورت خير

 

4. اگر انبار یا مغازه عمدا به آتش کشیده شود، آیا خسارت پرداخت میشود؟

اگر خسارت ناشی از عمد بيمه گذار يا کارکنان وی باشد ، غير قابل پرداخت است اما در صورت عمد اشخاص ثالث بيمه گر خسارت بيمه گذار را پرداخت نموده و حق مراجعه بيمه گذار به مقصر حادثه با وکالتنامه به بيمه گر منتقل شده و بيمه گر می تواند تا حدودی که خسارت را به بيمه گذار پرداخت نموده است از مقصر حادثه مطالبه نمايد .

 

5. آیا این بیمه خسارت وارد شده به همسایگان را پوشش میدهد و یا باید بیمه نامه دیگری خریداری کرد؟

در اين مورد لازم است پس از تهيه بيمه نامه آتش سوزی ، بيمه نامه مسئوليت آتش سوزی در قبال همسايگان نيز خريداری گردد .

 

6. آیا قیمت مغازه یا انبار در تعیین حق بیمه موثر است؟

بله ، حق بيمه بر مبنای نرخ تعيين شده توسط بيمه گر و سرمايه مورد بيمه تعيين می گردد . لذا هر چه سرمايه بيشتر باشد حق بيمه بيشتری نيز از جانب بيمه گذار می بايست پرداخت گردد .

 

7. اگر در اثر تورم ارزش مالی مورد بیمه چند برابر شود، آیا خسارت به قیمت روز پرداخت میشود؟

خير ، حداکثر تعهد بيمه گر جهت جبران خسارت های احتمالی سرمايه بيمه نامه می باشد . در چنين مواقعی لازم است بيمه گذار مراتب افزايش سرمايه را کتباً به بيمه گر اعلام نمايد تا با صدور الحاقيه و پرداخت حق بيمه اضافی تعهدات بيمه نامه کامل گردد در غير اينصورت علاوه بر اينکه تعهدات بيمه گر از سرمايه بيمه شده تجاوز نمی کند ، قاعده نسبی سرمايه نيز اعمال گرديده و از مبلغ خسارت کسر می گردد .

 

8. اگر آتش سوزی یا سرقت در اثر سهل انگاری بيمه گذار اتفاق بیافتد، آیا خسارت پرداخت میشود؟

طبق ماده 27 شرايط عمومی بيمه نامه های آتش سوزی ، هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوی الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وی روی داده باشد ، بيمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينکه آن را به نسبت درجه تقصير وی کاهش دهد .

 

9. پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی چیست؟

زلزله و آتشفشان ، سيل و طغيان آب ، ترکيدگی لوله آب ، ضايعات ناشی از ذوب برف و آب باران ، طوفان و تندباد ، سقوط هواپيما ، نشت و ريزش و رانش زمين ، برخورد جسم خارجی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی ، دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی ، شکست شيشه ، سرقت با شکست حرز ، هزينه پاکسازی و برداشت ضايعات ناشی از خسارت ، شورش و آشوب و بلوا