سوالات متداول

1. درصورت وقوع خسارت چه باید کرد؟

در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه مراتب را بصورت شفاهی، کتبی و یا تلفنی به اطلاع بیمه گر برساند و در محل مورد بیمه تا زمان بازدید کارشناسان بیمه گر هیچگونه تغییراتی ایجاد نشود  مگر اینکه برای جلوگیری از توسعه و گسترش حادثه لازم باشد.

 

2. در صورتیکه در زمان بروزحادثه قسمتی از اقساط حق بیمه نامه ها پرداخت نشده باشد ، آیا خسارت پرداخت می شود؟

اگر اقساط تا زمان وقوع خسارت به موقع پرداخت شده باشند و سر رسید تعدادی از اقساط نرسیده باشد اقساط باقی مانده از خسارت تعیین شده کسر گردیده و مابقی مبلغ به بیمه گذار پرداخت می گردد. اما اگر بیمه گذار اقساط حق بیمه را در سررسید های تعیین شده و به موقع پرداخت ننموده باشد خسارت تعیین شده به تناسب حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت می بایست پرداخت می گردید ،جبران می گردد(قاعده نسبی حق بیمه)

 

3. آیا امکان جابجایی محل مورد بیمه وجود دارد؟

در طی مدت اعتبار بیمه نامه جابجایی محل مورد بیمه (تغییر نشانی)در صورتیکه مراتب به اطلاع بیمه گر برسد و بیمه گر با صدور الحاقیه مراتب را تائید نماید ، بلا مانع می باشد.

 

4. آیا بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نیازی به بازدید اولیه برای صدور بیمه نامه دارد ؟

در بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی در صورتی که پوشش خطر ات اضافی ترکیدگی لوله آب ،ضایعات برف و باران ، شکست شیشه و سرقت با شکست حرز مد نظر باشد انجام بازدید اولیه لازم می باشد.

 

5. آیا در صورت بروز آتش سوزی به مستاجر خانه هم خسارت پرداخت می شود یا فقط خسارت به مالک پرداخت می شود؟

درصورتی که خسارت جزئی باشد مبلغ خسارت درصورت انجام تعمیرات از جانب مستاجر و ارائه فاکتور به ایشان پرداخت می گردد.

 

6. اگر وسایل برقی بدلیل نوسان برق بسوزند ،آیا خسارت پرداخت می شود؟

 خسارت خود وسیله پرداخت نمی شود اما اگر سبب بروز آتش سوزی وایجاد خسارت برای اموال دیگری نیز گردند ، خسارت سایر اموال قابل جبران می باشد.

 

7. فسخ بیمه نامه آتش سوزی به چه صورتی است؟

اگر بیمه گذار در هر زمان درخواست فسخ بیمه نامه را بدهد ،حق بیمه مدت سپری شده از شروع بیمه نامه تا درخواست فسخ ،طبق تعرفه کوتاه مدت از کل حق بیمه کسر شده و ما بقی به بیمه گذار عودت داده می شود.

 

8. آیا حق بیمه ساختمانهای قدیمی بیشتر از ساختمانهای جدید است؟

صدور بيمه نامه و تعيين نرخ حق بيمه جهت ساختمان های قديمی منوط به بازديد از محل مورد بيمه می باشد .

 

9. مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است ؟

مدت بیمه نامه آتش سوزی يکساله می باشد و در صورت درخواست بيمه گذار امکان صدور بيمه نامه به صورت بلند مدت و کوتاه مدت نيز وجود دارد .

 

10. آیا امکان انتقال بیمه نامه به منزل مسکونی جدید وجود دارد؟

بله در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب جهت تائید بیمه گر و صدور الحاقیه به شرکت بیمه اعلام گردد.

 

11. آیا اجناس عتیقه و مسکوکات تحت پوشش سرقت قرار می گیرند؟

خیر ، هرگونه جواهرات ، مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، نسخ خطی ، دفاتر بازرگانی و اسناد جزء استثنائات بیمه نامه آتش سوزی بوده و قابل بیمه کردن نمی باشند.

 

12. آيا بيمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی اجباری است ؟

بله ، طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزی بيمه نمايند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدير يا مديران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .