بیمه اتومبیل

بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل

بیمه اتومبیل چیست ؟

اتومبیل هم وسیله کسب و کار و هم وسیله سفر و رفاه و تفریح و ورزش است که همراه خود ممکن است موجب خطر و خسارت بزرگی نیز بشود . البته اتومبیل به خودی خود عامل ایجاد خطر و خسارت نیست، بلکه چگونگی و شیوه استفاده و بهره برداری از آن ممکن است خطر زا باشد .
حوادث و خطر های ناشی از استفاده از اتومبیل بر دو دسته اند :
_ حوادثی ک ممکن است موجب خسارت و زیان دیگران شوند. این حوادث تحت عنوان خسارت زیان دیدگان یا خسارت اشخاص ثالث می باشد.
_حوادثی که موجب خسارت به خود اتومبیل می شوند که موضوع بیمه بدنه اتومبیل است.
گروه بیمه اتومبیل سامان جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل بیمه شده، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد.
بيمه اتومبيل عمومي‌ترين نوع بيمه است زيرا كه در آن مي‌توان هر سه نوع كلي رشته‌هاي بيمه را ديد :

_ بيمه اموال (بدنه)

_ بيمه مسئوليت (شخص ثالث) 

_ بیمه حوادث سرنشین 

 

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه شخص ثالث

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی و اجرا - گرامانو